Wiele osób borykających się z tego rodzaju trudnościami, szuka pomocy w przezwyciężeniu niechcianych uczuć. Powodem mogą być kwestie zdrowotne, przekonania religijne lub wybór indywidualny. Aktualnie osobom tym odmawia się dostępu do usług i wsparcia innych niż te, pomagające im zaakceptować niepożądane przez nich emocje.  Wiele państw zamierza zakazać usług doradczych i terapeutycznych powiązanych z tym zagadnieniem. W świetle dominującej obecnie kultury świeckiej, wymierzonej w osoby nie godzące się na homoseksualizm i ideologię transseksualną, Ci, którzy szukają wsparcia nie mają się dokąd zwrócić.

Międzynarodowa Federacja na Rzecz Wolnego Wyboru Doradztwa i Terapii powstała po to, aby umożliwić osobom poszukującym pomocy dostęp do doradców – grupy „preferowanych praktyków”.  Współpracujący z nami doradcy przestrzegają dobrych praktyk i etyki Federacji, szanują oraz rozumieją cele i poglądy osób szukających pomocy. Uznają również niezależność swoich klientów.

Aby zapewnić dostęp do wparcia tym, którzy go potrzebują, współpracujemy z doświadczonymi praktykami z całego świata.  Promujemy kolegialność oraz wspierające rozwój metody nadzoru, dzięki którym zapewniamy przejrzyste, odpowiedzialne i profesjonalne usługi.

Opinie

"The reason for my transgenderism was the fact that I didn’t feel like a man... doesn’t a person have the right to actually go and seek help to change their orientation if it’s causing them distress? Today it’s good … I feel secure in my masculinity. …. at this point in my life I’m happy being a man for the first time in a long time."

John/Jannine

"There are indeed people who are critical of my journey. They don't agree, and they don't believe in change. I, however, respond that my life is more honest now."

Anon

"My gay affairs once worked for me like drugs work for an addict. I wanted to compensate my bad feelings …. Today I rather face my bad feelings."

Emily

"I wasn’t born with these desires but they grew as a result of bullying and exclusion as a teenager."

David (45)

"I found that people who have decided to live as a homosexual got all the support they needed but the people that decided [to] change their lifestyle had no real help."

Anon

"It is ironic that a society that prides itself on individual liberty wants to enforce its values on others."

Mohammed (24 years)

"They provide me tremendous assistance with unwanted same sex attraction and my mental, emotional and psychological health had improved remarkably."

Tzvii (32 years)

"This therapy does not attempt to change an individual from being gay to being straight but rather it helps an individual heal from past hurts and fears."

Callum (41 years)

"I have the right to pursue truth and happiness as I understand it; and that is what this therapy has allowed me to do."

Anon

"I find it unacceptable that bigoted, intolerant people are seeking to disallow others their truth and their happiness, by seeking to ban this type of therapy."

Male, 40

"'It is not the case that sexual orientation is immutable or might not vary to some extent in a person’s life.' Position Statement PS02/2014 April 2014"

Royal College of Psychiatrists

"My abuse had occurred at an age of ego formation …. negating my normal sexual evolution as a heterosexual male, to be replaced with a sense of non-being, genderless, neither male nor female. [I] sought in vain to find happiness in gay-affirming society and active gay life over the course of 20 years."

Phil, 60

"I do not identify with gay culture, and I don’t want to engage in gay life any more."

Male, 40

"It’s so unfortunate that it took me so long to get this ... therapy. It’s just exactly what I would have loved to have had in my late teens. It would have been the answer to all my questions."

Denis (38 years)

Prześladowanie i zastraszanie

Padłeś ofiarą prześladowania lub zastraszania z powodu chęci zaprzestania swoich niepożądanych zachowań?

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu nowej drogi lub odejściu ze środowiska LGBT, wiele osób doświadczyło aktów nietolerancji, a nawet agresji. Opowiedz nam o swoich doświadczeniach (w zupełnej/całkowitej tajemnicy).

X-Out-Loud: Emerging Ex-LGBT Voices

 

X Out Loud book

Buy the book featuring 44 unique stories from 22 countries of men and women leaving LGBT identities. This collection of testimonies proves that change becomes possible when we encounter the risen Saviour.

BUY NOW

The UK Heroes film

“The UK Heroes” is a unique collection of seven life stories of men and women leaving LGBT in the UK: Simon, Kiran, Sam, Libby, Christian, Tia, Rob. Their life experience and worldview challenges the status quo and the mainstream narrative on human sexuality and development. These individuals have their own personal goals and dreams in life. Leaving LGBT meant that they can be one step closer to realising their vision for life.

View Now

 

“The UK Heroes” – Leaving LGBT, Challenging Censorship & Discrimination