Dr Mike Davidson (IFTCC chairman) introduces the work of the IFTCC.

Generelt om organisasjonen

Internasjonal organisasjon for valgfri terapi og veiledning (IFTCC) er en tverrfaglig organisasjon som støtter bevisste ytere av tjenester til enkeltmennesker som søker å endre sin uønskede relasjonelle og seksuelle atferd, tiltrekning og mønster. Den arbeider for å bevare klienters rett til å få adgang til slike tjenester, og terapeuters rett til å gi slik tjeneste. Den vil kjempe for vitenskaplig integritet og faglig objektivitet i forskningsspørsmål. Dens antropologiske tilnærming er basert på en jødisk/kristen forståelse av kropp, ekteskap og familie. Den ønsker å være i tråd med profesjonell standard når det gjelder organisasjon og praksis, åpenhet og ansvarlighet. Blant de som støtter IOVTV er både profesjonelle terapeuter og sjelesørgere, folk i utdanningsstillinger, advokater og samfunnsledere på flere kontinent som er opptatt av å fremme psykoseksuell helse for den enkelte, i familien og i samfunnet.

Mål for organisasjonen

  1. Å arbeide for retten og friheten til et individ til å søke, tilby, og drive profesjonell forskning på psykoterapeutisk, klinisk, veiledning og/eller sjelesorg i den hensikt å oppnå klientbaserte mål som kan være å redusere, mestre, eller når det er mulig, å overvinne uønskede relasjonelle og seksuelle atferdsmønstre, følelser og tiltrekning;
  2. Å utbre nøyaktig vitenskaplig og forskningsbasert informasjon som er relevant for virksomheten, som samtidig reflekterer et transparent og anerkjent etisk grunnlag og standard;
  3. Å utvikle et internasjonalt selvregulerende utdanningsforum som kan tilby profesjonell og kollegial støtte til de som yter omsorg til enkeltpersoner med uønsket relasjonell eller seksuell praksis eller tiltrekning;
  4. Å etablere en struktur for profesjonell videreutdanning og grunnleggende informasjon for de som tilbyr hjelp eller støtte til klienter med uønsket relasjonell eller seksuell atferd og tiltrekning;
  5. Å oppmuntre til ansvarlig praksis og forskningsinitiativ ved å benytte anerkjente standarder når det gjelder nøyaktighet, plikt og omsorg for klienten fra hjelpeapparatets side;
  6. Å arbeide for økt forståelse ved hjelp av tverr- og interkulturell kompetanse og forskningsinitiativ som respekterer anerkjente familiebaserte verdier.

Download the information in pdf format

Download

X-Out-Loud: Emerging Ex-LGBT Voices

 

X Out Loud book

Buy the book featuring 44 unique stories from 22 countries of men and women leaving LGBT identities. This collection of testimonies proves that change becomes possible when we encounter the risen Saviour.

BUY NOW

The UK Heroes film

“The UK Heroes” is a unique collection of seven life stories of men and women leaving LGBT in the UK: Simon, Kiran, Sam, Libby, Christian, Tia, Rob. Their life experience and worldview challenges the status quo and the mainstream narrative on human sexuality and development. These individuals have their own personal goals and dreams in life. Leaving LGBT meant that they can be one step closer to realising their vision for life.

View Now

 

“The UK Heroes” – Leaving LGBT, Challenging Censorship & Discrimination