Naše hodnoty

Naším prvoradým cieľom je poskytnúť bezpečné a starostlivé prostredie, oslobodené od tlaku prispôsobiť sa politickým ideológiam alebo náboženskej indoktrinácii.

Práva klienta rozhodnúť o vlastných životných voľbách tvoria základ nášho prístupu, keď im vytvárame miesto, kde môžu skúmať vlatné pocity a rozhodnúť ako chcú žiť svoj život.

Nižšie nájdete princípy pre poskytovateľov v tejto oblasti.

 

Postoje voči klientom v poradenstve a terapii

 1. Princíp. Poskytovatelia sú povinní rešpektovať dôstojnosť a sebaurčenie každého klienta a rešpektovať ich voľby.
 2. Princíp. Poskytovatelia sú povinní uznať komplexnosť a limitovanosť v chápaní etiológie nechceného sexuálneho správania, príťažlivosti a schém.
 3. Princíp. Poskytovatelia sú povzbudzovaní vnímať ako ich hodnoty, postoje a poznanie identity a sexuality ovplyvňujú spôsob práce s klientmi, ktorí majú nechcenú príťažlivosť a správanie.
 4. Princíp. Poskytovatelia majú rešpektovať hodnoty klientovej náboženskej viery a zdržať sa akéhokoľvek pohŕdavého predpokladu o motiváciách klienta, hľadajúceho intervenciu, ktorej cieľom je zmena.
 5. Princíp. Pred začiatkom akejkoľvek intervencie sú poskytovatelia povinní poskytnúť informácie o procese, intervencii, ktorej cieľom je zmena, a ich výsledkov, ktoré sú presné a dostatočné k informovanému súhlasu.
 6. Princíp. Poskytovatelia musia vnímať a chápať tlaky zo strany kultúry, náboženstva a rodiny, s ktorými sú klienti, zápasiaci s nechcenou sexuálnou príťažlivosťou alebo hľadajúci pochopenie vlastnej identity, konfrontovaní.
 7. Princíp. Poskytovatelia majú vnímať špecifické ťažkosti a risk, ktoré existujú v prípade mladých ľudí s nechcenými sexuálnymi pocitmi, zahŕňajúc aj príťažlivosť k tomu istému pohlaviu. Majú uznať aj väčšiu fluiditu sexuálnej orientácie a identity, ktoré existujú v prípade mladého človeka.

 

Pokyny pre terapeutov

 1. Princíp. Poskytovatelia musia používať prijaté psychologické prístupy k terapeutickým intervenciám.
 2. Princíp. Poskytovatelia majú mať dostatok odborných informácií o psychologických a behaviorálnych podmienkach, ktoré sprevádzajú problémy rodovej identity a nechceného vzťahového a sexuálneho správania, príťažlivosti a schém.
 3. Princíp. Poskytovatelia sú povinní ponúknuť alebo odporúčať klientom relevantné služby, ktoré im pomôžu manažovať vlastné problémy.

 

Kontinuálne vzdelávanie

 1. Princíp. Poskytovatelia sú povinní získať familiárnosť s relevantnými medicínskymi, psychologickými, duchovnými a náboženskými zdrojmi, ktoré môžu pomôcť klientom v hľadaní zmeny.
 2. Princíp. Poskytovatelia majú prehĺbiť svoje poznanie a chápanie literatúry relevantnej pre pomoc klientom, hľadajúcich zmenu, a majú sa zapojiť do kontinuálneho vzdelávania, výcviku, supervízie a konzultácií, ktoré zlepšujú ich vlastnú prax.

 

Prevzaté z NARTH Institute Guidelines: Practice Guidelines for the Treatment of Unwanted Same-Sex Attractions and Behavior (2008). https://www.scribd.com/doc/115508811/NARTH-Institute-Practice-Guidelines

 

 

Stiahni Poslanie a Smernice praxe IFTCC

Stiahnuť

X-Out-Loud: Emerging Ex-LGBT Voices

 

X Out Loud book

Buy the book featuring 44 unique stories from 22 countries of men and women leaving LGBT identities. This collection of testimonies proves that change becomes possible when we encounter the risen Saviour.

BUY NOW

The UK Heroes film

“The UK Heroes” is a unique collection of seven life stories of men and women leaving LGBT in the UK: Simon, Kiran, Sam, Libby, Christian, Tia, Rob. Their life experience and worldview challenges the status quo and the mainstream narrative on human sexuality and development. These individuals have their own personal goals and dreams in life. Leaving LGBT meant that they can be one step closer to realising their vision for life.

View Now

 

“The UK Heroes” – Leaving LGBT, Challenging Censorship & Discrimination