Podporujeme dôstojnosť LGBT, ale niektorí ľudia z rôznych dôvodov sa rozhodli nežiť gay štýl života, a nechcú ani zmenu rodovej identity, ktorú získali narodením. Či je to z náboženských, rodinných alebo zdravotných dôvodov, alebo jednoducho z rozčarovania z tohto spôsobu života, tieto osoby majú právo vybrať si ako budú žiť svoj život.

Kvôli historicky biednym štandardom starostlivosti o ľudí v tejto oblasti a kvôli stale rastúcej netolerantnosti voči osobám, hľadajúcim opustenie homosexuality a rodovej konfúzie, bola založená Medzinárodná federácia pre slobodu voľby terapie a sprevádzania (IFTCC), aby poskytla ľuďom vysokokvalifikovanú, profesionálnu a diskrétnu pomoc v nasledovaní ich životnej voľby.

IFTCC pomáha komukoľvek, kto prežíva nechcené vzťahové a sexuálne správanie, príťažlivosť alebo schémy. Budujeme celosvetovú sieť vysokokvalifikovaných poskytovateľov, poradcov a terapeutov, ktorí poskytujú na výskum sa opierajúcu , vedecky podloženú prax. A sme zaviazaní k najvyšším profesionálnym štandardom. IFTCC podporuje a vytvára citlivé, starostlivé prostredie bez predsudkov, kde ľudia, ktorí sa rozhodli odvrátiť sa od svojich nechcených pocitov a správania, môžu nájsť podporu, ktorú hľadajú. Vytvárame kolegiálnu podporu aj pre tých, ktorí sprevádzajú týchto klientov.

Objav viac skrze príbehy osôb, ktorým sme už pomohli.

Dr Mike Davidson (IFTCC chairman) predstavuje prácu IFTCC

Poslanie

Medzinárodná federácia pre slobodu voľby terapie a sprevádzania (IFTCC) je multidisciplinárnou organizáciou, ktorá podporuje špecializovaných odborníkov pomáhajúcich jednotlivcom, ktorí hľadajú zmenu nechceného vzťahového a sexuálneho správania, príťažlivosti a schém. Organizácia chráni a zachováva právo klienta mať k dispozícii takúto službu a právo odborníkov ponúkať takúto službu. Obhajuje vedeckú integritu a objektivitu výskumu. Vlastný antropologický prístup je založený na žido-kresťanskom chápaní tela, manželstva a rodiny. Usiluje sa o zachovanie transparentných profesionálnych štandardov odborných asociácií a praxe. Podporovateľmi IFTCC sú profesionálni odborníci, odborníci pastoračnej starostlivosti, vychovávatelia, lídri komunít a právnických osôb z celého sveta, ktorých cieľom je podpora sexuálneho zdravia.

Ciele Asociácie

  1. Podpora práv a slobôd jednotlivcov hľadať, ponúkať a robiť výskum v odbornom psychoterapeutickom, klinickom, poradenskom a/alebo pastoračnom sprevádzaní k dosiahnutiu na klienta zameraného cieľa zníženia, manažovania alebo – kde je to možné – prekonania nechceného vzťahového a sexuálneho správania, cítenia a príťažlivosti.
  2. Rozširovanie precíznych vedeckých a výskumných informácií relevantných pre oblasť praxe, zohľadňujúcich zdieľané a transparentné etické premisy a štandardy.
  3. Rozvoj medzinárodného, auto-regulovaného výchovno-vzdelávacieho fóra, ktorý ponúka profesionálnu a kolegiálnu podporu tým, čo poskytujú sprevádzanie a poradenstvo jednotlivcom s nechceným vzťahovým a sexuálnym správaním a príťažlivosťou.
  4. Poskytovanie permanentného profesionálneho rozvoja (CPD) a základných informácií tým, ktorí poskytujú poradenstvo a poskytovanie podpory jednotlivcom s nechceným vzťahovým alebo sexuálnym správaním a príťažlivosťou.
  5. Podpora transparentnej praxe a výskumných iniciatív, využívajúcich uznávané štandardy objektivity a presnosti, profesionálnej záväznosti a starostlivosti medzi praktizujúcimi a poskytovateľmi.
  6. Zlepšovanie chápania skrze interkulturálne a kultúrne kompetencie, výskumné iniciatívy, ktoré rešpektujú overené na rodinu zamerané hodnoty.

Stiahni Poslanie a Smernice praxe IFTCC

Stiahnuť

X-Out-Loud: Emerging Ex-LGBT Voices

 

X Out Loud book

Buy the book featuring 44 unique stories from 22 countries of men and women leaving LGBT identities. This collection of testimonies proves that change becomes possible when we encounter the risen Saviour.

BUY NOW

The UK Heroes film

“The UK Heroes” is a unique collection of seven life stories of men and women leaving LGBT in the UK: Simon, Kiran, Sam, Libby, Christian, Tia, Rob. Their life experience and worldview challenges the status quo and the mainstream narrative on human sexuality and development. These individuals have their own personal goals and dreams in life. Leaving LGBT meant that they can be one step closer to realising their vision for life.

View Now

 

“The UK Heroes” – Leaving LGBT, Challenging Censorship & Discrimination