Pomóż nam rozszerzyć i wzmocnić naszą rosnącą sieć praktyków, oferujących wysokiej jakości, popartą badaniami pomoc osobom przejawiającym niepożądane zainteresowanie tą samą płcią lub dezorientację genderową.

Działania Federacji mają na celu stworzenie bazy „preferowanych praktyków” – wykwalifikowanych doradców i terapeutów, którzy chcą, aby ich usługi polecano osobom przychodzącym do naszej organizacji po pomoc i wsparcie. Praktycy to osoby znane w Federacji, wykwalifikowane w dziedzinie doradztwa, które dodatkowo ukończyły podstawowe szkolenie, zalecone i zatwierdzone przez Federację.

Szkolenie to dostępne jest również dla duszpasterzy i profesjonalistów z innych dziedzin.

Pozostań w kontakcie i oglądnij nagranie dostępne tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności, możliwościach szkoleniowych i rozwojowych.