Nasze wartości

Nasz główny cel to stworzenie dla naszych klientów przychylnego, nieoceniającego otoczenia, wolnego od presji, indoktrynacji religijnej czy konieczności dostosowania się do ideologii politycznych.

Prawo klienta do podejmowania własnych decyzji jest centralną częścią naszej działalności. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której mogą oni dokładniej przyjrzeć się swoim emocjom i zdecydować o sposobie życia.

Poniżej znajdują się Główne wytyczne dla praktyków w tej dziedzinie.

Postawy wobec klientów korzystających z usług terapeutycznych i doradczych

Wytyczna 1. Praktycy powinni respektować prawo do godności i samostanowienia swoich klientów oraz szanować ich wybory.

Wytyczna 2. Praktycy powinni brać pod uwagę złożoność zagadnień i ograniczenia w zrozumieniu etiologii niepożądanych zachowań seksualnych, pociągu seksualnego i wzorów zachowań.
Wytyczna 3. Praktycy powinni rozumieć, w jaki sposób wyznawane przez nich wartości, postawa i wiedza na temat tożsamości i seksualności wpływają na przeprowadzanie oceny i interwencji wobec klientów przejawiających niepożądane formy pociągu seksualnego i zachowań.
Wytyczna 4. Praktycy powinni szanować wartość przekonań religijnych klienta i powstrzymać się od dyskredytujących przypuszczeń na temat ich motywacji do podjęcia interwencji i zaprowadzenia zmiany.
Wytyczna 5. Przed rozpoczęciem sesji wsparcia lub terapeutycznej, praktycy powinni poinformować swoich klientów o przebiegu oraz wynikach interwencji mającej na celu zaprowadzenie zmiany, zgodnie z prawdą i w stopniu wystarczającym do wyrażenia przez nich świadomej zgody.
Wytyczna 6. Praktycy powinni wziąć pod uwagę i zrozumieć wpływ kultury, religii oraz rodziny na klientów, którzy borykają się z niepożądanymi formami pociągu seksualnego lub pragną zgłębić własną tożsamość.
Wytyczna 7. Praktycy powinni być świadomi wyjątkowych trudności oraz zagrożeń, z którymi zmagają się młodzi ludzie doświadczający niepożądanych emocji na tle seksualnym, w tym także pociąg seksualny do osób tej samej płci. Powinni oni również mieć na uwadze zwiększoną płynność definicji orientacji seksualnej i tożsamości płciowej dominującej aktualnie wśród młodych osób.

Uwagi dla terapeutów dot. metod leczenia i wsparcia

Wytyczna 8. Praktycy powinni stosować uznane metody interwencji terapeutycznych.
Wytyczna 9. Praktycy powinni posiadać wiedzę na temat schorzeń psychologicznych i behawioralnych, występujących często przy problemach z tożsamością płciową, niepożądanych zachowaniach związkowych i seksualnych oraz odczuwanym pociągu seksualnym i wzorach zachowań.

Wytyczna 10. Praktycy powinni móc zagwarantować klientom odpowiednie metody lub skierować ich na odpowiednie leczenie, pomagające im poradzić sobie z ich problemami.

Kształcenie ustawiczne

Wytyczna 11. Praktycy powinni należycie dążyć do zaznajomienia się z odpowiednimi zagadnieniami w dziedzinie medycyny, zdrowia psychicznego, religii i duchowieństwa, które mogą wspomóc ich klientów w osiągnięciu pożądanej zmiany.
Wytyczna 12. Praktycy powinni pogłębiać swoją wiedzę i zrozumienie literatury dotyczącej klientów pragnących zmiany oraz kontynuować edukację, szkolenia, odbywać/prowadzić superwizje oraz konsultacje podnoszące poziom świadczonych przez nich usług.

 

 

Opracowane na podstawie wytycznych instytutu NARTH: Practice Guidelines for the Treatment of Unwanted Same-Sex Attractions and Behavior (2008). https://www.scribd.com/doc/115508811/NARTH-Institute-Practice-Guidelines

Pobierz treść naszej Misji oraz Wytyczne praktyki.

Pobierz

X-Out-Loud: Emerging Ex-LGBT Voices

 

X Out Loud book

Buy the book featuring 44 unique stories from 22 countries of men and women leaving LGBT identities. This collection of testimonies proves that change becomes possible when we encounter the risen Saviour.

BUY NOW

The UK Heroes film

“The UK Heroes” is a unique collection of seven life stories of men and women leaving LGBT in the UK: Simon, Kiran, Sam, Libby, Christian, Tia, Rob. Their life experience and worldview challenges the status quo and the mainstream narrative on human sexuality and development. These individuals have their own personal goals and dreams in life. Leaving LGBT meant that they can be one step closer to realising their vision for life.

View Now

 

“The UK Heroes” – Leaving LGBT, Challenging Censorship & Discrimination