Szanujemy godność osób LGBT, ale warto zaznaczyć, że niektórzy nie chcą prowadzić homoseksualnego sposobu życia i nie dążą do zmiany swojej płci biologicznej. Każdy ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie swojego życia – czy to z powodów religijnych, rodzinnych, zdrowotnych, czy też na skutek ogólnego niezadowolenia z tego rodzaju zachowań.

Odnotowane w przeszłości przypadki nieodpowiedniego rodzaju pomocy oferowanej w tym zakresie oraz wzrastająca nietolerancja względem osób pragnących zaprzestać zachowań homoseksualnych i porzucić dezorientację genderową, doprowadziły do założenia Międzynarodowej Federacji na Rzecz Wolnego Wyboru Doradztwa i Terapii, świadczącej profesjonalne, wysokiej jakości, dyskretne usługi wsparcia dla osób pragnących realizować swoje wybory życiowe.

Federacja pomaga wszystkim borykającym się z niepożądanymi zachowaniami związkowymi i seksualnymi, rodzajem odczuwanego pociągu seksualnego oraz wzorcami zachowań. Nieustająco pracujemy nad rozbudowaniem naszego ogólnoświatowego zespołu wysoko wykwalifikowanych praktyków, doradców i terapeutów oferujących usługi w oparciu o badania i metody potwierdzone naukowo. Za cel stawiamy sobie utrzymanie profesjonalnych standardów na najwyższym poziomie. Misją Międzynarodowej Federacji na Rzecz Wolnego Wyboru Doradztwa i Terapii jest promowanie przychylnego, nieoceniającego otoczenia, w którym osoby pragnące oderwać się od niepożądanych emocji i zachowań mogą znaleźć pomoc, której szukają. Pragniemy również nieść kolegialne wsparcie tym, którzy działają na rzecz tych właśnie osób.

Więcej informacji znajdziesz w naszym krótkim filmie pt.  „Historie osób, którym pomogliśmy”.

Dr Mike Davidson, przewodniczący Federacji, przedstawia jej działalność.

Misja

Stowarzyszenie International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC) prowadzi interdyscyplinarną działalność mającą na celu promowanie wyspecjalizowanych usługodawców wśród osób pragnących zmienić swoje niepożądane zachowania związkowe i seksualne, jak również rodzaj odczuwanego przez siebie pociągu seksualnego oraz wzorów zachowań. Działalność prowadzona przez IFTCC zakłada zagwarantowanie klientom dostępu to tego rodzaju usług oraz do osób je świadczących. Stowarzyszenie wspiera rzetelność naukową oraz obiektywność badań. Prezentowane przez IFTCC antropologiczne podejście oparte jest na żydowsko-chrześcijańskim rozumieniu ciała, małżeństwa i rodziny. IFTCC działa zgodnie z normami zawodowymi organizacji oraz prowadzonej praktyki i z zachowaniem zasad przejrzystej odpowiedzialności. Stowarzyszenie IFTCC zrzesza profesjonalistów oraz duszpasterzy, nauczycieli, liderów społecznych i doradców prawnych z całego świata, zaangażowanych w promocję zdrowia seksualnego.

Cele stowarzyszenia

  1. Promowanie prawa i wolności jednostki do poszukiwania, oferowania i zbierania informacji na temat profesjonalnego, psychoterapeutycznego, klinicznego doradztwa i pomocy duszpasterskiej; oferowanie wsparcia w procesie dążenia do skoncentrowanych na kliencie celów redukcji, kontroli, oraz – jeśli to możliwe – przezwyciężenia niepożądanych zachowań związkowych i seksualnych, odczuwanych emocji i pociągu seksualnego;
  2. Rozpowszechnianie popartych badaniami naukowymi informacji na temat prowadzonej działalności, demonstrowanie wspólnych, przejrzystych standardów i wartości etycznych;
  3. Rozwijanie międzynarodowej, samoregulującej się platformy edukacyjnej, oferującej kolegialne, profesjonalne wsparcie dla tych niosących pomoc osobom cierpiącym z powodu swoich niepożądanych zachowań związkowych i seksualnych oraz odczuwanego pociągu seksualnego;
  4. Zapewnianie możliwości podjęcia ustawicznego kształcenia zawodowego (ang. CPD) oraz dostępu do informacji dla tych, oferujących wsparcie i działania interwencyjne osobom cierpiącym z powodu swoich niepożądanych zachowań związkowych i seksualnych oraz odczuwanego pociągu seksualnego;
  5. Wspieranie odpowiedzialnych praktyk i inicjatyw badawczych, promowanie zastosowania uznanych norm rzetelności, poczucia obowiązku oraz opieki wśród praktyków i usługodawców;
  6. Promowanie zrozumienia poprzez zastosowanie między i wewnątrz kulturowych kompetencji oraz inicjatyw badawczych, szanujących uznane wartości prorodzinne.

Pobierz treść naszej Misji oraz Wytyczne praktyki.

Pobierz

X-Out-Loud: Emerging Ex-LGBT Voices

 

X Out Loud book

Buy the book featuring 44 unique stories from 22 countries of men and women leaving LGBT identities. This collection of testimonies proves that change becomes possible when we encounter the risen Saviour.

BUY NOW

The UK Heroes film

“The UK Heroes” is a unique collection of seven life stories of men and women leaving LGBT in the UK: Simon, Kiran, Sam, Libby, Christian, Tia, Rob. Their life experience and worldview challenges the status quo and the mainstream narrative on human sexuality and development. These individuals have their own personal goals and dreams in life. Leaving LGBT meant that they can be one step closer to realising their vision for life.

View Now

 

“The UK Heroes” – Leaving LGBT, Challenging Censorship & Discrimination