Holdninger til klienter i veiledning og terapi

Regel 1. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å respektere klientens verdighet og selvbestemmelse og respektere deres avgjørelser.

Regel 2. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å anerkjenne kompleksiteten og begrensingene man har når det gjelder å forstå bakenforliggende grunner til uønsket seksuell atferd, tiltrekning og mønstre.

Regel 3. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å forstå hvordan deres egne verdier, holdninger og kunnskap om identitet og seksualitet påvirker vurderingen i seg selv og hjelpebehovet hos en klient som kommer med uønsket tiltrekning og atferd.

Regel 4. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å respektere verdien av en klients religiøse tro og avstå fra å gjøre seg nedlatende tanker om motivene for å oppsøke endringsorientert hjelp.

Regel 5. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til når de starter en samtale eller behandling, å gi klienten grunnleggende informasjon om endringsorienterte prosesser og resultater slik at klienten kan gi sitt samtykke.

Regel 6. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å vurdere og forstå presset kultur, religion og familie øver på en klient som strever med uønsket seksuell tiltrekning eller ønsker å utforske egen identitet.

Regel 7. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å anerkjenne de spesielle vanskene og risikoene som oppstår for unge mennesker som erfarer uønskede seksuelle følelser som inkluderer tiltrekning til samme kjønn. De bør også ta høyde for at den seksuelle orientering synes å være mer åpen og flytende blant unge mennesker.

 

Spørsmål knyttet til behandling og støtte

Regel 8. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å bruke anerkjente psykologiske metoder når de skal intervenere som terapeuter.

Regel 9. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å være godt informert om de psykologiske og atferdsmessige forhold som ofte ledsager vansker knyttet til kjønnsidentitet og uønsket relasjonell og seksuell atferd, tiltrekning og mønstre.

Regel 10. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å gi selv eller henvise videre klienter til andre relevante hjelpetjenester som kan bistå dem i å handtere deres vanskeligheter.

 

Videreutdanning

Regel 11. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å gjøre en rimelig anstrengelse for å sette seg inn i relevant medisinsk og mental helse, åndelig og religiøse ressurser som kan støtte klienter som søker endring.

Regel 12. Den som praktiserer veiledning og sjelesorg blir oppfordret til å øke sin kunnskap og innsikt i litteratur som er relevant for å forstå klienter som ønsker endring, og å søke videre utdanning, opptrening, veiledning og konsultasjon som vil forbedre arbeidet deres på dette området.

 

Adapted from the NARTH Institute Guidelines:

Practice Guidelines for the Treatment of Unwanted Same-Sex Attractions and Behavior (2008). https://www.scribd.com/doc/115508811/NARTH-Institute-Practice-Guidelines

Download the information in pdf format

Download

X-Out-Loud: Emerging Ex-LGBT Voices

 

X Out Loud book

Buy the book featuring 44 unique stories from 22 countries of men and women leaving LGBT identities. This collection of testimonies proves that change becomes possible when we encounter the risen Saviour.

BUY NOW

The UK Heroes film

“The UK Heroes” is a unique collection of seven life stories of men and women leaving LGBT in the UK: Simon, Kiran, Sam, Libby, Christian, Tia, Rob. Their life experience and worldview challenges the status quo and the mainstream narrative on human sexuality and development. These individuals have their own personal goals and dreams in life. Leaving LGBT meant that they can be one step closer to realising their vision for life.

View Now

 

“The UK Heroes” – Leaving LGBT, Challenging Censorship & Discrimination